Hierin gaat het over werken in praktische zin. Met wie werken mensen, hioe is hun taakverdeling en wat doen ze met elkaar, hoe zijn hun machts- en gezagsverhoudingen, welke vermogens gebruiken mensen in hun werk? Maar ook gaat het over de relatie tussen werk en school, tussen maatschappelijke positie en werk, tussen prestige en werk.
En ten slotte gaat het over werk en eigenwaarde.