Home

media

Reactie op Anja Vink in de Correspondent van 15 april 2015:

Op het vmbo is veel aan te merken, maar het vmbo is niet los van het mbo te bekijken. Het vmbo is geen eindonderwijs, maar zoals de naam al zegt voorbereidend middelbaar onderwijs. Zonder mbo ben je een schoolverlater. Het mbo leidt op voor honderden beroepen. Van de beroepsbevolking heeft vier op de tien mensen een mbo-opleiding, drie op de tien een opleiding die minder is dan mbo, drie op de tien een opleiding die meer is dan mbo.

Op het mbo is ook van alles aan te merken, maar je doet dat schooltype geen recht door het voor te stellen als een traject voor losers. Niveau drie en niveau vier worden niet alleen door ‘kwetsbare jongeren’ gevolgd. Het gros van deze opleidingen geeft wel degelijk kansen op de arbeidsmarkt. Mijn boek Gewoon werk. Over vakkundigheid in het verwaarloosde midden (2014) gaat daarover, en op mijn site (rinekevandaalen.nl) ben ik bezig met beroepsportretten van mensen die een mbo-opleiding achter de rug hebben.

In Nederland is het onderwijs verdeeld in beroepsonderwijs en algemeen vormend onderwijs. Die indeling gaat uit van een scheiding tussen hand en hoofd. Die heeft met het functioneren van mensen weinig van doen, maar vormt wel de basis van de selectie van kinderen die al op hun twaalfde worden gecategoriseerd als ‘praktische’ of ‘theoretische’ mensen.

Dat trekt scholieren inderdaad op een verkeerde manier uit elkaar, maar toch wil dat niet zeggen dat in Nederland sprake is van twee gescheiden werelden: één van de hoogopgeleiden (de hbo’ers en de academici), en één van de laagopgeleiden (de mbo’ers, de schoolverlaters, de laaggeletterden = 70% van de Nederlandse beroepsbevolking). De sociale gelaagdheid in Nederland is complexer dan dit negentiende-eeuwse beeld suggereert (https://rinekevandaalen.nl/dossier-over-het-midden/gescheiden-werelden/).

——

Het vmbo bestaat 15 jaar, Ter ere van die verjaardag schreef Somajeh Gaeminia in Trouw (4 februari 2015) een artikel met de titel: ‘Korte metten met het stigma van het vmbo’. Ze sprak met Corine Korrel, oprichter van Onderwijs On Stage, Bart Engbers, voorzitter van Platform Theoretische leerweg, Anja Vink, onderwijs- en onderzoeksjournalist, en met Rineke van Daalen, socioloog en auteur van Het vmbo als stigma. Lessen, leerlingen en gestrande idealen. Ze vroeg hen welke veranderingen ze de komende vijftien jaar wenselijk zouden vinden. Zie hieronder.

Vmbo 15