Home

fotoMG

Het laatste filmpje in de informatieve serie Wandelen met Sjoerd Karsten gaat over Max Goote, die in 1950 inspecteur van het nijverheidsonderwijs werd. Er is een Kenniscentrum naar Max Goote genoemd, er bestaan bijzondere leerstoelen beroepsonderwijs onder zijn naam, maar hij is niet erg bekend en een goed informatief Wikipedia-lemma ontbreekt. Sjoerd Karsten geeft een mooi beeld van zijn ideeën. Hij laat zien hoezeer Goote zijn tijd vooruit was. Hij wilde de scheiding tussen algemeen vormend onderwijs en beroepsonderwijs doorbreken. Hij was een groot voorstander van doorstroming in het onderwijs en werkte als ambtenaar mee aan de Mammoetwet (1963). De school die in het filmpje te zien is geeft een mooi beeld van de levendigheid die het beroepsonderwijs kan hebben. Hier wordt zichtbaar hoe aangesloten en modern het beroepsonderwijs kan zijn.