Home

vandaalen_voorplat_def

 

De komende tijd maak ik een reeks portretten van mbo’ers aan het werk, steeds van andere beroepen. Ik bekijk hun werk op dezelfde manier als ik in Gewoon werk heb gedaan: ik geef een gedetailleerde beschrijving van hun activiteiten, ik laat zien met wie en voor wie ze werken, en ik plaats hun activiteiten binnen de verhoudingen waarin ze werken. Een bepaald beroep kan in heel verschillende werkomgevingen worden beoefend.  Ik wil een grote variatie aan beroepen in beeld brengen en haal bij ieder portret algemene trekken naar voren.

Het eerste portret is de mediamanager, een beroep dat zich niet gemakkelijk laat omschrijven, omdat het per branche een andere gedaante heeft. Mediamanagers doen een reeks taken die zich niet gemakkelijk onder een noemer laten brengen en waarop ze geen monopolie hebben. Plannen en logistiek zijn belangrijke onderdelen. Het tweede portret is de medisch fotograaf. Dit portret draait om overleven in een digitale wereld. Het derde portret laat zien hoe de fietsenbranche internationaal is geworden, hoe verschillende fietsfabrikanten ieder een eigen niche hebben, en welke rol moderne technologie daarin speelt. De straatcoach is het vierde portret. Een geheel nieuw beroep, waarbij sociale omgang de kern vormt. Het beroep is ontstaan in het kielzog van nieuwe ideeën over misdaad, straf en veiligheid.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s