Home

Dit boek gaat over lezen op drie middelbare scholen: het Hermann Wesselink College in Amstelveen met havo en vwo, het Mundus College in Amsterdam met vmbo- en praktijkonderwijs, en het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. Het is geen klaagzang over de leesprestaties van kinderen, noch over het leesonderwijs op Nederlandse scholen. Het geeft een inkijkje in wat scholen wél aan lezen doen. Hoe ze proberen om kinderen aan het lezen te krijgen, en welke – vaak sociale – belemmeringen zich daarbij voordoen.

Tegelijkertijd is het een pleidooi voor de schoolbibliotheek. Lezen doet een beroep op cognitieve vermogens, maar lezen is ook een sociaal proces. Lezen is iets tussen mensen en juist die sociale kanten van het lezen komen in een bibliotheek of mediatheek beter tot hun recht dan in de klas.

Ik zet een pdf van de tekst hieronder en wie het als boekje wil kopen, kan het bij een boekwinkel bestellen. ISBN 9789464657234

PS: Terwijl ik bezig was met schrijven, heeft het Mundus College de Jan van Luxemburg-prijs van 2022 gewonnen. De prijs is bedoeld om lezen te stimuleren en het Mundus College blinkt daarin uit.

One thought on “Lezen is iets tussen mensen

  1. Rineke,

    Dank voor dit prachtig stuk over de herrijzenis en betekenis van de bieb; de bieb als ontmoetingsplek zie je om je heen en al werk en lees je voor jezelf, je bent samen. Vijfentwintig jaar geleden was de bibliotheek in een vrije val en dat bleek een groot misverstand dat we nu zachtjes aan weer hersteld hebben. Je tekst helpt om te begrijpen wat er gebeurt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s