Home

In het maart-nummer van de Nederlandse Boekengids verschijnt een bespreking van Keith Thomas (2018), In Pursuit of Civility. Manners and Civilization in Early Modern England. Thomas onderzoek is verwant aan dat van Norbert Elias in Het civilisatieproces, maar zijn invalshoek is anders. Hij heeft meer oog voor strijd en meningsverschil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s